Det tas lite hensyn til eksisterende bebyggelse på Rotnes

Av