Hørt det før? Jada, ingen er uenige om det.

Likevel er det altfor mange som opplever en negativ kommune i byggesak, barn som ikke får de mulighetene de fortjener, syke og eldre som ikke får den hjelpen de fortjener, eller næringsliv som sliter med byråkratiet når de vil skape arbeidsplasser.

Store utfordringer

Samtidig er det tegnet et bilde av store økonomiske utfordringer. Sparegrisen er knust og budsjettet er i minus. Det spises av kapital som skal gi flere sykehjemsplasser og skole- og barnehagedekning i fremtiden.

Alt for lenge har svaret vært prosess, drøfting og enda mer vurdering. Når Frp med flere har påpekt at det er tid for handling blir vi møtt med beskyldninger om å være furt, antydninger om at det er «deilig å ha noen å hate» fra Ap og Sp.

Det hele handler plutselig om person og om hvem som fremmer forslag, mer enn saken.

Stiller til valg for å gjøre noe

For Frp sin del står vi gjerne i disse beskyldningene og holdningene. Fordi vi stiller til valg for å gjøre noe.

Derfor er vi glad for at kommunestyret med Høyre, Frp, V, KrF og MDG har vedtatt at «I utviklings- og omstillingsarbeidet ber kommunestyret om at det skal skapes handlingsrom for å sikre:

  • a. Nødvendig pedagogisk grunnbemanning. Lærenormen skal prioriteres i skolesektoren.
  • b. Det må sikres tilstrekkelig og riktig læremateriell i grunnskolen.
  • c. Det må sikres riktig dimensjonering av omsorgstjenester, både forebyggende tiltak, hjemmetjenester og heldøgnsplasser.
  • d. Frivillighetens plass i samfunnsutvikling må verdsettes og ivaretas. For å sikre tjenester og tiltak som bidrar til forebygging, aktivitet og trivsel må frivilligheten være sentral.
  • e. Det må sees på tversektorielle muligheter og konsekvenser i tiltaksvurderingene. Gode IKT- og beredskapsløsninger pekes på som sentralt i denne sammenheng.
  • f. Det er viktig å sørge for god nærversoppfølging og fortsatt fokus på å bygge heltidskultur i Nittedal. Dette arbeidet må starte tidlig i 2023.» Alt mot Ap, Sp, Sv og Rødt sine stemmer.

Frp mener det er vedtatt mange nok ganger at det skal være synlig konsekvenser og realisme før vi folk skal få endret tilbudet. Det kan ikke være nødvendig med måneder og år for å enes om det. Nå må vi videre.

Mer fokus på å snakke

Ap og Sp synes å ha mer fokus på å snakke om hva som har vært og hvem som sa hva. Nå må vi gjennomføre, og slutte med drama. Vår jobb er å skape tjenester som holder over tid, ikke å sitte i møter med godtgjøring og diskutere ting for diskusjonens del.

Nå håper Frp at vi sammen kan ha fokus på de politiske sakene, på beslutninger som berører folks hverdag.

Det må gjøres for åpen mikrofon. Med åpen mikrofon har innbyggere tilgang. Med åpen mikrofon får vi frem nyanser som gjør at dette går rett vei. Det er demokrati.

Lære av best praksis

Hvorfor ikke lære av beste praksis? I denne perioden har hovedutvalg for helse og velferd bidratt aktivt blant annet til en god strategi for helse, velferd og mestring, flyktningeplan og boligtypeprogram.

Dette er eksempler som tidligere har vært svært kontroversielle saker. Men gode formelle og uformelle diskusjoner i utvalget har skapt god forståelse mellom rollene.

Administrasjonen har gitt faglige råd, politikken har pekt retning på tvers av partigrenser og administrasjonen har respondert med faglige råd vi har sluttet oss til politisk. Alltid for åpen mikrofon.

Må sørge for nok ressurser

Nå er tiden inne for å sørge for ressurser nok til å gjennomføre blant annet dette. Men da ønsker Ap og Sp å ha en såkalt koordineringsgruppe som skal ha uformelle, muntlige diskusjoner ingen vet hva handler om.

Hva er det som skal siles? Hva er det som ikke kan tas i en styringsgruppe for åpen mikrofon som styres/ledes på en slik måte vi har klart i andre sammenhenger?

Hvorfor stemte Ap og Sp mot åpenhet, faktabasert og resultatorientert prosess for at Nittedal skal møte fremtidens behov på viktige områder?

Vi trenger mindre snakk - mer handling. Vil du ha mikrofonen på?

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)