Gå til sidens hovedinnhold

Derfor var vi mot Elvetangen, Dag Westhrin

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dag Westhrin har ett innlegg i onsdagens Varingen som skal være et svar på ett innlegg fra meg. Jeg ser han ikke svarer på det jeg spurte om, men derimot forsvarer storskolen på Elvetangen. Men i motsetning til representanten fra SV vil jeg svare på det han angriper meg og Rødt på.

Dag Westhrin bruker mye plass her på å angripe min og Rødts standpunkt i denne saken. Særlig er han arg på på at vi hevder at skolen og området rundt vil koste nærmere 1 milliard. Dag Westhrin gjør et poeng ut av at skolen kanskje bare vil koste 850 millioner. Nå har riktignok rådmannen lagt til til grunn at regnskapet kan bli fra 850 millioner og opp mot 935 millioner, da nærmer vi oss styggfort milliarden, gjør vi ikke?

Dag Westhrin gjør også et stort poeng ut av at skoledelen av prosjektet, rundt 350 millioner, ikke er dyrere enn å rehabilitere Kirkeby skole. Da må det være lov for en utenfor kommunestyre å spørre hvordan vet han det? Sitter han på informasjon ingen andre har? Uansett hva Dag W. og de andre Elvetangen-forkjemperne påstår, har det aldri blitt utredet hva det ville koste å rehabilitere Kirkeby. Så ingen vet hva det ville ha kostet. Men det vi vet, er at vi ville ha spart rundt 150 millioner i trafikksikringstiltak. Dette fordi Gamleveien som går forbi Kirkeby ikke har trafikk i en slik mengde at vegvesenet ville forlangt trafikksikkerhetstiltak. Det er også bygget en rondell der som foreldre kan slippe av sine håpefulle. Det er ingen ting i sakspapirene som indikerer at det må bygges et nytt veikryss ved Kirkeby skole dersom den blir rehabilitert. Men da er man tilbake til mitt utgangspunkt i denne saken; det er aldri blitt utredet noen ting om Kirkeby skole. Ihvertfall er ingen ting blitt nedfelt i dokuments form. Det er mulig det finnes muntlige redegjørelser, men det er umulig å kontrollere for en som ikke har sin daglige gang i maktens korridorer.

Men hvor mye skolen ville ha kostet? Igjen, det vet ingen. Noen har lekt litt med tall og anslått at det ville koste rundt 350 millioner. Men noen skikkelig utredning har aldri blitt foretatt. Fra første stund har ene og alene Elvetangen vært det man har satset på.
Når så motstanden ble stor, sukret man det hele med å legge inn svømmehall og idrettshall, men som Ole Landsem poengterer i et svar til Westhrin, så var det aldri en del av prosjektet fra starten av. Det var noe som ble lagt inn etterpå for å gjøre det mer spiselig. Men igjen, vi vet ikke, og vil aldri få svar på, hva det ville ha kostet å rehabilitrere Kirkeby.

Det vi i Rødt i sin tid reagerte på når det gjaldt prosjektet, var dette massive trykket for å legge alt på Elvetangen.
For motstanden var stor helt fra starten av. Det som provoserte mange, inkludert meg selv, var at fra første stund var dette et prosjekt som ble tredd nedover hodene på de det angikk. Jeg var til stede på flere møter der representanter fra kommunen liksom skulle høre på foreldrenes og beboernes mening om prosjektet, men gikk derfra like skuffet hver gang. Her ble foreldre og beboere fortalt at dette er det beste av alle alternativene. Vi har bestemt at dette vil dere ha. Ikke snakk om dialog, kun å selge et prosjekt.
Når noen viser ovenfra og ned holdning til meg, reiser jeg bust. Når det i tillegg viser seg at det alternativet foreldrene ville ha ikke en gang var utredet, blir man mer skeptisk. Jeg synes faktisk man skylder de som blir omfattet av et prosjekt å utrede flere alternativer skikkelig og ordentlig. Gjør man ikke det, gjør man ikke jobben sin!

Forøvrig har Dag Westhrin helt rett i at Rødt står på de svakes side. Nettopp derfor ønsker vi å kutte ut praksisen med at barnetrygd avregnes som inntekt for sosialhjelpsmottakere. Her kan vi ikke se at SV har gjort den store innsatsen. Vi ønsker satsning på mindre klasser og større lærertetthet fremfor storslåtte skolebygg. Dette fordi vi tror at en lærer med mer tid tid barna kommer de som trenger de mest til gode. Vi ønsker gratis barnehage og SFO, av samme grunn. Vi ønsket helsehus foran storskole, og nå foran ny Slattumhall Dette fordi de som trenger korttidsplass på sykehjem nå sendes ut av kommunen, og de som har langtidsplass venter på dette hjemme eller på rehabiliteringsavdelingen. De færreste av disse er i en situasjon hvor de kan si fra selv hvis de opplever uverdig eller urettferdig behandling. Derfor kjemper Rødt deres sak.

Som folkevalgt skal man være en vakthund inn mot maktens korridorer, en vakthund som kikker makta i kortene. Jeg kan ikke med min beste vilje se at SV i de årene de har regjert i flertallskonstellasjonen har gjort noe annet enn å applaudere de forslag som er lagt frem. Det er mulig ting har gått med hus forbi og at SV faktisk har stemt i mot forslag om kutt i budsjettene, kutt som særlig rammer helse- og omsorgsektoren. I så fall: Opplys meg Westhrin. Fortell meg hva dere har stemt mot!

Kommentarer til denne saken