Derfor ligger disse materialene på Åneby stasjon

Materialene tilhører Bane Nor.