↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

67 07 23 30

Besøksadresse

Stamveien 7
1481 HAGAN
  1. Beskrivelse

Velkommen til AREALBYGG
Vi ble etablert i 2003 og har kontorer lokalt i Nittedal. Vi består av mennesker med lang og bred erfaring fra byggebransjen og kan derfor påta oss mange typer oppdrag.

SE VÅRE TJENESTER
Først og fremst har vi spesialisert oss på lager- / kombinasjonsbygg for næringslivet, gjerne totalentreprise. I løpet av sin forholdsvis korte eksistenstid har ArealBygg markert seg kraftig med sine løsninger i markedet. Vi valgte bevisst å opparbeide særskilt kompetanse på lager- og kombinasjonsbygg for næringslivet.

Lagerbygg
Vi bygger lager for bedrifter. Dette er typisk distribusjonslagere og større varelagere.

Kombinasjonsbygg
Et kombinasjonsbygget skal romme forskjellige funksjoner. Det kan være f.eks. verksted, kontor, butikk og lager i ett bygg.

Næringsbygg
Næringsbygg defineres som bygning der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat.