Et forum for tro, kultur og samfunn står på trappene i bygda, med utspring fra Nittedal og Hakadal menighet. De kaller det et kirkeakademi. Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse der hensikten er å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål, og om de tidsaktuelle debattene i kultur, samfunnsliv og kirke.

Nittedal kirkeakademi inviterer onsdag 4. mai til sin første samling i Nittedal kirkestue. Dit har de invitert stortingsprest og sokneprest i Uranienborg menighet, Sjur Isaksen, som har skrevet boken «Ulykkelig fred - i frigjøringens skygger».

For noen år siden kom Isaksen over en banankasse med gamle brev på en auksjon i Oslo. Brevene i kassen viser seg å være takkebrev til sokneprest Kristian Ljostveit i Larvik. Vinteren 1946 er rettsoppgjøret etter annen verdenskrig på sitt mest intense. Tross nyvunnet frihetsglede lever Norge med en skyggeside: Titusener er utstøtt av det nasjonale fellesskapet, og splittelsen går gjennom familier, bygder og nabolag. I denne situasjonen holder sokneprest Ljostveit en radiooverført gudstjeneste fra Larvik kirke med skarp kritikk av rettsoppgjøret. Han snakker om Guds kjærlighet og barmhjertighet med landssvikerne. Dette skaper overskrifter og kritikk i alle landets aviser.

Banankassen Sjur Isaksen fant inneholdt flere hundre takkebrev til sokneprest Ljostveit. Isaksen forsto snart at han satt med et unikt historisk materiale fra en mindre påaktet side ved krigsoppgjøret, og skrev boken «Ulykkelig fred». Han spør om kirken, som sto samlet i opposisjon til den tyske okkupasjonsmakten under krigen, sviktet da seieren var vunnet? Han reflekterer videre over hvem som er de utstøtte og foraktede i dag.