De skal bidra til sikkert vann og avløp i Nittedal

Norconsult har fått fornyet tillit til å utføre driftsassistanse på vann- og avløpsanlegg på Romerike, inkludert Nittedal.