I 2017 kjøpte nordmenn nærmere 25 millioner ren alkohol innenfor Norges grenser, skriver alkovett-organisasjonen Av-og-til. Om man fordeler dette på alle personer i Norge over 15 år, blir det 5,94 liter ren alkohol per innbygger.

Organisasjonen skriver at dette tilsvarer 450 små flasker med pils i løpet av året, eller 74 flasker med vin.

I en ny studie publisert i The Lancet har forskere analysert 600.000 personer i 19 land for å se på alkoholforbruket og hvordan dette påvirker helsen. Resultatet forskerne kom frem til, er at det skal mye mindre alkohol til enn hva man tidligere har trodd før alkoholen blir skadelig.

Ifølge studien skal det ikke mer enn 100 gram alkohol i uka - cirka fem glass med vin eller fem halvlitere med øl - før faren for dødelighet øker. Det skriver CNBC.

Anbefalingene verden over bør være lavere

Forventet levealder, som i Norge i 2017 ifølge SSB var på 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn, kan forkortes med ett til to år dersom man drikker mellom 200 og 350 gram alkohol - eller 10-18 glass vin eller halvlitere med øl i uka.

Studien konkluderer med at grensen for hvor mye alkohol man bør drikke burde være lavere enn det den er i de fleste offisielle anbefalingene rundt omkring i verden.

I Norge finnes det ingen offisiell anbefaling fra helsemyndighetene på hvor mange enheter man maks bør drikke i uka.

Sunt og usunt alkoholinntak

Verdens helseorganisasjon (WHO) har derimot satt en grense mellom sunt og usunt alkoholinntak:

Drikker du som kvinne mer enn 14 alkoholenheter per uke, og som mann mer enn 21 enheter i uka, så defineres du som storforbruker av alkohol og har «helt klart en forhøyet risiko for svært alvorlige helseskader».

En alkoholenhet kan for eksempel være en liten flaske pils på 35 centiliter, ett glass vin på 12 centiliter eller en dobbel drink på fire centiliter.

14 enheter alkohol tilsvarer dermed i underkant av to og en halv flaske vin eller cirka ni halvlitere med øl.

21 enheter alkohol tilsvarer dermed cirka tre og en halv flaske vin eller cirka fjorten halvlitere med øl.