Dag Westhrin (SV): - Krevende å styre etter 2020-budsjettet. Hva skal vi prioritere nå?

Av