Etter mye klabb og babb mandag og tirsdag, ser det onsdag morgen ut til at togtrafikken gjennom Nittedal har kommet i orden igjen.

Bane Nor har i skrivende stund ingen trafikkmeldinger ute om Gjøvikbanen, og ifølge Vy er toga i rute.

Varingen så selv at 7.14-toget til Oslo kom inn på perrongen nøyaktig klokka 7.14, eller muligens 7.15.

Toga går for øvrig nå fra spor to med nyasfaltert perrong på sørsida av linja, mens det pågår arbeid på nordsida rundt stasjonsbygningen på Nittedal stasjon.