Arbeidet med nytt helsehus ble en periode lagt på is på grunn av økonomi. Det skjedde i 2018.

Nå har hovedutvalget for Helse og velferd begynt å se på saken igjen.

På møtet i hovedutvalget mandag 3. februar ble det gått gjennom hvilke muligheter og fakta om arbeidet med å etablere et nytt helsehus.

– Jeg er glad for at kommunestyreflertallet Ap, FrP, V, SV og KrF har vedtatt at vi skal sette i gang arbeidet med å få etablert et helsehus i Nittedal. Første sak om dette hadde vi på utvalgsmøtet på mandag. Da hadde vi en gjennomgang av muligheter og hvilke fakta vi har i dag, skriver leder for Hovedutvalget for Helse og Velferd, Helge Fossum (Frp).