Byggfirma på Slattum er konkurs

Byggeirmaet PR Hammer AS er konkurs.