Bassenget er på 12,5 x 11,5 meter og har en utgift på 10,5 millioner kroner. Da har kommunen forutsatt at de får de resterende spillemidlene til prosjektet (5,6 millioner) i 2020.

Når Nittedal ungdomsskole og badet står ferdig settes ressursene inn på å lage tribuner i Rotneshallen. Det innebærer at fasaden på østsiden må tas ned for å få plass til en enkel tribune på denne siden av hallen.

Det er ellers tenkt etablert en helt ny publikumsinngang på nordsiden av hallen, og i sørenden av tribunen tenker man seg en enkel kioskløsning. Byggetiden for prosjektet anslås til ca åtte måneder, og totalsummen for prosjektet på 9,5 millioner fordeles noenlunde likt mellom 2020 og 2021.

Nittedal kommune har for øvrig større kostnader knyttet til idrett enn landsgjennomsnittet, men lavere kostnader knyttet til øvrig kultur.