Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) er en av fire personer som er siktet for grov korrupsjon. En svært sentral del av saken skal være byggeprosjektet Bjørnholtlia.

De to mest sentrale aktørene i dette prosjektet har også status som siktet i korrupsjonssaken. Denne uken satt begge i avhør hos Økokrim.

Det samme gjorde Thorkildsen og en fjerde person som også er siktet. Alle har tilhørighet til Nittedal.

Romerikes Blad og Varingen har gått gjennom en lang rekke dokumenter om Bjørnholtlia.

Vi må tilbake over 14 for å finne første spor med forslag om utbygging i området som ligger på solsiden av dalen nordøst i Hakadal i Nittedal.

Siden den gang har Bjørnholtlia vært gjennom mange politiske runder, samt tautrekking og mekling hos flere instanser. Det tok ti år før man fikk myndighetene til å si ja.

Prosjektet har vært enstemmig i kommunen i mange år – også før hun ble ordfører. Det er vanskelig å se hvordan hun har kunnet påvirke denne saken i noen ulovlig retning.

Geir Lippestad, Hilde Thorkildsens forsvarer.

Alle vesentlige vedtak i denne saken har vært enstemmig. Den har ikke skapt noen konflikter.

Fungerende ordfører Inge Solli (V) og fungerende varaordfører Helge Fossum (Frp)

En av få ting som har skapt politisk debatt rundt prosjektet er forutsetningene om en sammenhengende gang- og sykkelvei til Hakadal stasjon. Dette ble foreslått av Senterpartiet og de øvrige posisjonspartiene bortsett fra Arbeiderpartiet stilte seg bak forslaget.

Jeg husker godt at jeg syntes det var underlig at Arbeiderpartiet valgte å danne flertall med opposisjonen for å hindre et vedtak om gangvei.

Ida Eliseussen, gruppeleder Senterpartiet

Dette er historien om utbyggingsprosjektet Bjørnholtlia som nå har endt opp på Økokrims bord.

Byggeplanen som havnet i Økokrims søkelys: – Jeg husker godt at jeg syntes det var underlig