En analyse utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og NHO-forbundet NELFO viser at det er sannsynlig at det største fallet står foran næringen, skriver E24.

– Usikkerheten er større enn den har vært noen gang. Investeringsnedgangen tilsvarer et bortfall av nesten 100.000 årsverk. Det er dramatisk, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA til E24.

De anslår at bygg- og anleggsnæringen vil oppleve en samlet investeringsnedgang på mellom 100 og 140 milliarder kroner mellom 2020 og 2022, sammenlignet med 2019-nivået.

Og de tror at fallet vil komme i høst, og være sterkest i 2021. Årsaken til at bransjen får en forsinket effekt, er at byggeprosjekter ofte har lange løpetider, og at investeringsviljen i både det offentlige og private blir påvirket av usikkerheten.

Bygg- og anleggsnæringen er Norges nest største næring, etter olje- og gass, og sysselsetter i dag rundt 350.000 personer.

Selv om det er ventet at statens investeringer vil øke, så vil ikke dette kompensere for milliardfallet, ifølge Menon Economics.

(©NTB)