Bygg barnehage der folk bor – minst 80 barn trenger barnehageplass på Rotnes i 2020.

Nittedal KrF deler engasjementet for å få fortgang i ny barnehage på Rotnes. Det fortjener de minste nittedølene som har hatt lang reisevei til barnehagen i flere år. Det er nå mulig å bygge barnehage på to alternative tomter på Rotnes. KrF mener at tomta knyttet til Rotneshagen bør bygges ut først. Hvorfor?

Vi trenger en barnehage tilknyttet et så stort boligfelt som Rotneshagen vil bli med sine 235 boliger. Lærdommen fra Kruttverket var tydelig: Her kom det mange flere barnefamilier enn antatt og Kruttverket FUS dekker ikke behovet for barnehageplasser i området. Barnehage ved Rotneshagen ligger strategisk til både for Tumyrhaugen, Rotneshagen og Skolemestertunet og dermed gi kort vei til barnehagen for svært mange familier. Til sammenligning har tomta sør for Svartkruttveien få eller ingen boliger i umiddelbar nærhet.

Valg av Rotneshagen-tomta vil være bra både for miljøet, trafikksikkerheten og folkehelsa. Denne tomta er lokalisert nær togstasjonen, noe som vil redusere biltrafikken betraktelig. En 8-avdelings barnehage sør for Svartkruttveien vil medføre mye biltrafikk gjennom Kruttverket. KrF ønsker at flere nittedøler skal kunne velge kollektivtilbud til jobb, og gange eller sykkel til barnehage. Da er Rotneshagen det beste alternativet.

Nærheten til skolen er positivt. Når demografien på Rotnes endres, kan man alternativt benytte barnehagens lokaler til skolebygg om behovene for skoleplasser øker mer enn behovet for barnehageplasser. Barnehage ved Rotneshagen er også på "riktig" side av Stasjonsveien, slik at foreldre fra Tumyrhaugen som leverer med gange eller sykkel, kan benytte ny undergang under toglinja og levere både i barnehage og skole uten å måtte ut på bilveien.

Ap og V hevder at det vil ta for lang tid å få bygget barnehagen ved Rotneshagen. Hvor lang tid dette vil ta, avhenger av politisk vilje og samarbeid med utbygger om å finne en effektiv og trygg adkomstvei til barnehagen.

KrF vil fortsette å stå på for at de minste nittedølene skal få kort vei til barnehagen. Derfor har vi tro på at barnehage mellom Tajet og Rotneshagen kan og bør bygges først – og absolutt helst allerede neste år. .