Har satt av 10 millioner til skredtiltak på Li

Nittedal kommune ser på jordskredet på Li som en engangskostnad som de i 2020 i realiteten dekker ved hjelp av disposisjonsfond.