Nå får vi et eget ungdomsråd

Barn og unges kommunestyre og barnetalsperson i reguleringssaker har Nittedal hatt noen år, men nå kommer det også krav om å etablere et eget ungdomsråd.