Kommunen tenker miljø

Bruk av mineralolje i kommunale bygg må fases ut innen 2020, og kommunen har stengt fyrkjelen ved Lihallen og oljetanken er rengjort og avstengt.

DEL

Fyrkjelen på Hagen skole er bygget om slik at det kun brukes bioolje der. Fyrkjelene på rådstua, i Nygård barnehage og på Døli beholdes imidlertid, men kun til beredskap dersom varmepumper eller elkraft skulle svikte.

Det foreslås ellers i budsjettet at alle kommunale person- og varebiler skal være fossil- og utslippsfrie innen 2025 og at en tredel av personbilparken skal byttes ut med elbiler innen 2022.

Nittedal kommune skal også fase ut bruk av engangsplast innen 2023.

Artikkeltags