Flytter til Holumskogen

Team 8 er et tilbud for multifunksjonshemmede barn på Ulverud. Lokalene har imidlertid vært utsatt for flom det siste året, og neste sommer flyttes elevene til Holumskogen skole.

DEL

Det er satt av 6,5 millioner kroner til nødvendige tilpasninger. Tilbudet utvides samtidig fra fem til ni plasser, der de fire nye er tenkt for elever med autisme.

Det gjennomføres høsten 2019 et prosjekt i Nittedal for barn med autisme, finansiert av fylkesmannen. Rådmannen foreslår å opprette ett årsverk fra 2020 for å videreføre og forsterke dette arbeidet.

Artikkeltags