Mangler fagpersoner

Nittedal har en større andel barn i barnehage enn de fleste andre kommuner, men klarer ikke å oppfylle normen om antall pedagoger i barnehagene.

DEL

Kommunen ligger 2,15 årsverk under Helsedirektoratets norm for helsesykepleiere i barneskolen, og kommunen ser det også som ekstra utfordrende å rekruttere vernepleiere.

På den positive siden nevnes at Nittedal høsten 2019 fikk tildelt ytterligere seks såkalte VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) fra Nav.

Artikkeltags