Brann i søppelkasse på Slattum skole. Så ungdommer løpe fra stedet

Onsdag kveld måtte brannvesenet slokke en brann på Slattum skole.