Boligprisfall i Norge – men hos oss fortsetter prisveksten

Av

Boligprisene i Norge samlet sett falt med 1,1 prosent i september. På Romerike er det imildertid prisvekst.