Naboer krangler om disse to bodene. Kommunens regler skaper forvirring

Etter en naboklage har en huseier på Tumyrhaugen fått varsel om retting og tvangsmulkt for å få fjernet to boder. Bodeier nekter, og nå har saken havnet hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.