Departementet har talt: Disse to bodene på Tumyrhaugen må fjernes

Klagesaken om de to bodene i Lyngveien 21 på Tumyrhaugen er endelig avgjort av departementet. Bodene skal bort, eller så påløper en tvangsmulkt på 500 kroner per dag. Kommunen vurderer nå fra hvilket tidspunkt mulkten skal gjelde.