Runa Lie Berg har vært rektor på Bjertnes videregående skole siden 2009. Hun kom til Bjertnes som lærer i 1990 og underviste i engelsk, fransk og religion. Etter hvert interesserte hun seg for andre skoleoppgaver i tillegg, og har siden vært rådgiver, utviklingsleder og avdelingsleder på Bjertnes og Nes videregående skoler.

I tre år var hun assisterende rektor på Lillestrøm videregående skole. Hun har lærerutdanning fra UiO og USA, i tillegg til master i skoleledelse fra BI.

Berg har vært en pådriver for å hjelpe elever som strever eller ikke finner seg helt til rette, og Bjertnes skapte «Læringstorget», et samarbeid mellom engasjerte lærere og ledere, der elever kan få hjelp en kort periode, slik at de mestrer det de strevde med uten å miste tilhørighet til klassen sin. Suksessen har ført til at andelen elever som fullfører og består, har økt for hvert år.

Jubilanten er født i Oslo, men har bodd i Nittedal siden 1991. Hun var korpsmamma for tre døtre i Rotneskorpset sammenhengende i 22 år, og hadde ulike verv der.

(©NTB)