Statistikk viser at Nittedal har over 3.500 bedrifter med ca. 40 med over 100 millioner i omsetning. Det er ingen milliardærer i Nittedal, men kommunens innbyggere har god inntekt og arbeid i kommunen eller byen.

Skatt på næringseiendom, eiendomsskatten, bør fjernes i neste periode, men Nittedal Høyre erkjenner at dette vil bli krevende da vi må ha inntekter for å betjene kommunens store gjeld.

Høyre viser ansvar, selv om vi ikke har sittet i posisjon de siste fire årene, har vi vist at vi klarer å styre kommunen uten eiendomsskatt tidligere.

Grønne skoger og lunger

Samtidig skal vi ha grønne skoger og lunger. Nittedal Høyre er opptatt av miljø og klima der næringslivet må ta ansvar for dette i virksomheten. Som det står i programmet; Høyre ønsker en miljøvennlig utbygging som tar vare på matjord og effektivt utnytter jernbanen gjennom hele Nittedal.

Det aller viktigste tiltaket for miljøet i Nittedal vil være å jobbe for at riksvei 4 legges i lengre tunnelløp, slik at all gjennomgangstrafikk ledes utenom dagens riksvei 4. Slik kan utslippene fra veien og lange køer fjernes.

Grønn og moderne sentrumsplan

Dagens riksvei 4 skal på sikt fungere som lokal stamvei. Høyre vil ha en bærekraftig, grønn og moderne sentrumsplan som tar utgangspunkt i Nittedals kvaliteter og kulturarv.

Høyres verdigrunnlag gjør at vi ønsker maktspredning og et fritt næringsliv ved siden av staten og kommunens makt. Liberalkonservative er tilhengere av reformer. Når vi ser at det er noe som ikke fungerer, vil vi forandre det og ikke bare holde på det gamle.

Næringslivet må først og fremst skape verdier og skatteinntekter. Dette vil vi legge til rette ved å:

 • Jobbe aktivt for «Kortreiste arbeidsplasser» i form av blant annet kontorhotell og fleksible kontor- og lagerløsninger. Utvikle eksisterende bygg som kan levere tjenester til offentlig og privat sektor.
 • Korte ned saksbehandlingstiden for saker knyttet til vekst og utvikling.
 • At kommunen skal være positiv og samarbeidsvillig for innovative og nyskapende næringer ved å gi rom for tilgang til arealer som det er rom for å vokse i.
 • Være positiv til rehabilitering av eksisterende næringsområder.
 • Jobbe for bedre infrastruktur og veiforbindelse til Skytta næringspark.
 • At kommunen skal legge bedre til rette for miljøvennlige næringer.
 • Arbeide aktivt og målrettet opp mot regionale myndigheter sammen med andre kommuner i Stor-Oslo Nord for å få på plass en helhetlig veiløsning Oslo – Gjøvik. Dette er det viktigste enkeltgrepet for å legge til rette for fortsatt næringsaktivitet, arbeidsplasser og inntektsgrunnlag i Nittedal.
 • Bevirke til forutsigbar og rettferdig saksbehandling, og en serviceorientert og imøtekommende kommune.
 • Være positive til dispensasjoner som ikke går unødig ut over naboer eller andre hensyn.
 • Etablere flere møtepunkter for lokale gründere og entreprenører for å styrke samarbeidet og bidra til løsninger som vil sette Nittedal på kartet som en gründer- og næringsvennlig kommune.
 • Sørge for en videre utvikling i sentrum som baseres på at virksomhetene på Mo senteret styrkes og ikke svekkes. En videre utvikling i sentrum må baseres på en god balanse mellom arbeidsplasser, boliger, servicetjenester, attraktive uterom og møteplasser.

Nittedal Høyre vil bidra til at kommunens utvikling skjer omkring naturlige knutepunkter i kommunen og tar vare på kvalitetene i lokalmiljøet.

God arkitektonisk utforming, harmoni med omgivelsene og tydeligere føringer for stedstilpasning skal ha økt fokus når Nittedal planlegges for framtida.

Vi vil ha hensiktsmessig utvikling og næringsaktivitet i flere deler av kommunen og en bærekraftig arealplan med riksvei 4 som transportåre under bebyggelsen. Dette vil Høyre jobbe for.

Varingen har åpen debatt for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)