Båteiere i Nittedal meldte inn seks saker til Gjensidige i 2022, fem skader og ett tyveri.

Bærum, Asker og Fredrikstad er de tre kommunene i Viken med klart flest saker, henholdsvis 91, 85 og 80. De neste kommunene på lista hadde rundt 40 saker. Flest saker på Romerike hadde Lillestrøm med 27 skader og tre tyverier.

Grunnstøtinger, påkjørsler og tyveri står for de fleste skadene på båt, opplyser Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Selskapet mottok i løpet av fjoråret 2.600 meldinger om skader på fritidsbåter med utbetalinger på 140 millioner kroner.

- Over halvparten av alle skadene kom fra båter som havarerte. Skadene domineres ellers av grunnstøtinger der båter har gått på et skjær eller land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Voll. Det har også vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai.

I Viken registrerte Gjensidige nærmere 650 skader i 2022 med utbetalinger på 31 millioner kroner. Snitterstatningen på disse skadene var på 50.000 kroner. Rundt 100 av disse skadene var tyveri av eller fra båt med utbetalinger på 7 millioner kroner.

Hvert år opplever flere hundre båteiere tyveri fra eller av båt. En påhengsmotorer har ekstrem høy verdi, også i utlandet og er blant favorittene til kjeltringene, sier Voll. Ofte er det organiserte bander som står bak og det meste av tyvegodset blir sendt ut av landet.

Selv en liten skjærgårdsjeep med motor kan koste flere hundre tusen kroner. Likevel ligger mange båter ute gjennom hele vinteren, ofte uten å være låst eller sikret. Ofte er det bare en liten knute som skiller verdier for flere hundre tusen kroner fra å bli stjålet. Det nytter heller ikke å ha tatt båten på land om den er vinterlagret på en usikret henger, som nesten skriker etter å bli kjørt vekk. Husk også at frostskader på båter og motor ikke dekkes av forsikringen, avslutter Voll.