Barnevernet sliter med høyt sykefravær og å få tak i erfarne folk

Sykefraværet i kommunen økte i første kvartal i år, og helt på topp ligger avdelingen for barnevern med et sykefravær på 17,8 prosent, hvorav 13,4 prosent er langtidsfravær over 40 dager.