Bemanning - en utfordring

Kommunens enhetsleder for barnehager, Anette Juul Pedersen, tror bemanningssituasjonen er hovedgrunnen til at kun få barnehager så langt har benyttet seg av svømmetilbudet.