Frustrert over barnehagemangel

FORELDREOPPRØR: Noen av foreldrene som har etablert seg på Rotnes med barn, men som fortviler over å ikke få barnehageplass nærmere der de bor. Lengst til høyre står aksjonsleder Åshild Stordrange Storheim, tidligere leder for trosopplæringa i Nittedal kirke.

FORELDREOPPRØR: Noen av foreldrene som har etablert seg på Rotnes med barn, men som fortviler over å ikke få barnehageplass nærmere der de bor. Lengst til høyre står aksjonsleder Åshild Stordrange Storheim, tidligere leder for trosopplæringa i Nittedal kirke. Foto:

Ei stor gruppe foreldre mener kommunen er altfor passiv i arbeidet med å dekke behovet for barnehageplasser på Rotnes.

DEL

– Vi er frustrerte og skuffet. Dette er dårlig miljøpolitikk og dårlig reklame for alle som vil at barnefamilier skal bosette seg på Rotnes, sier småbarnsmor Åshild Stordrange Storheim, leder for aksjonsgruppa «Vi som vil ha bedre barnehagedekning på Rotnes».

Allerede i sommer gikk hun og flere foreldre ut i Varingen med kritikk av kommunens høringsforslag til ny barnehageplan. Misnøyen har ikke blitt mindre etter at de i høst har fått kjenne logistikkproblemene på kroppen, og etter at rådmannen nylig la fram endelig innstilling til politikerne.

Rådmannen i spagat

I dag må noe over 100 barn med adresse på Rotnes kjøres til Søndre eller Hakadal for å få oppfylt retten til barnehageplass. Samtidig legger planmyndighetene opp til at 80 prosent av kommunens framtidige befolkningsvekst skal skje i Rotnes-området. Rådmannens forslag til barnehageplan innebærer at underdekninga av barnehageplasser midt i kommunen fortsetter til langt ut på 2020-tallet, til eventuelt en framtidig barnehage i Nittedal sentrum står ferdig anslagsvis i 2026.

Rådmannen står i en krevende spagat og skriver:

«Rådmannen ønsker at tilpasningen av kapasitet til områdebehovene skal skje raskest mulig, så lenge tiltakene er realistisk gjennomførbare, bidrar til å effektivisere barnehagestrukturen og er tilpasset den økonomiske situasjonen i Nittedal kommune.»

Propper i systemet

På Rotnes er det to propper i systemet. Den ene proppen handler om areal, den andre om økonomi. Areal som begrensning, mener Åshild Stordrange Storheim er oppkonstruert.

– Kommunen må snu flere steiner. Hvorfor ble det ikke stilt krav til å sette av barnehagetomt i Rotneshagen? Utbyggeren av det nye boligfeltet i Kvernstua, nedenfor Nygård, foreslo å sette av tomt til barnehage, men kommunen sa nei. Kommunen viser til at tomta kan trenges hvis Gjøvikbanen legges i tunnel fra Oslo til Nittedal, men det høres veldig hypotetisk ut.

– Hva med tomta som kommunen har på Sagerud? Eller hva med å bygge en midlertidig brakkebarnehage ved Rotnes skole, mens det som er tenkt som en midlertidig barnehage på Tumyrhaugen bygges permanent? spør Stordrange Storheim.

Hun får støtte fra de andre foreldrene. Til nå har over 40 foreldre meldt seg inn i aksjonsgruppa på Facebook.

Diverse kostnader

Den andre barnehageproppen på Rotnes, som handler om økonomi, kan igjen deles i to deler. Den ene delen viser omsorg for de private barnehagene: Hvis Rotnes i dag fikk 100 nye barnehageplasser, ville flere barnehager i Søndre umiddelbart fått overkapasitet og økonomiske problemer.

Den andre delen handler motsatt om å skvise de private barnehagene. Nittedal trenger nemlig sårt å bygge store og effektive kommunale barnehager, siden driftskostnadene for kommunale barnehager setter standard for tilskuddet til de private. Men å få ferdig en stor kommunal barnehage på Rotnes tar tid; så lang tid at de som i dag begynner i barnehagen, da begynner på skolen.

– Noen i gruppa vår må hver morgen kjøre til Søndre for å levere barnet i barnehagen før de kjører tilbake til Nittedal stasjon for å ta toget inn til jobb i Oslo. Det er ikke bare lite miljøvennlig. Det er lite barnevennlig og lite familievennlig, sier Stordrange Storheim.

Barnehageplanen

• Mandag 30. oktober vedtar kommunestyret en plan for utbygging av barnehager i Nittedal fram til 2030.

• Behovet for utbygging er desidert størst på Rotnes, der det i dag er noe over 100 barn som må kjøres til Søndre eller Hakadal for å få oppfylt retten til barnehageplass.

• Rådmannen foreslår å bygge en åtte avdelinger stor kommunal barnehage (med plass til rundt 120 barn) ved Rotnes skole. Barnehagen skal stå ferdig høsten 2022.

• I mellomtida vil rådmannen erstatte den tre avdelinger store kommunale Bjertnes barnehage, som skal rives til sommeren, med en midlertidig fem avdelinger stor brakkebarnehage på tomta til gamle Granstua barnehage på Tumyrhaugen.

Artikkeltags