Fylkesmannen sjekker om Nittedal gir barnehagebarn hjelpen de har krav på

Fylkesmannen har varslet tilsyn med barnehagesektoren i Nittedal kommune. Grunnet klager retter tilsynet seg spesielt om kommunen oppfyller retten til spesialpedagogisk hjelp og plikten til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får tilrettelagt barnehagetilbud.