Barnehagene gjenåpner, men med kortere åpningstider. Slik blir detaljene

Alle de fem kommunale barnehagene, og trolig de fleste private, åpner forsiktig fra og med mandag neste uke.