Rådmannen vil legge ned Skyset barnehage: – Uforståelig å ramme fremmedspråklige barn først

Styrer Kristin Gisladottir mener en nedleggelse av Skyset FUS barnehage vil ramme barnehagebarna i kommunen som trenger mest ro, forutsigbarhet og trygghet.