Det viktigste for KrF er at vi snares mulig igangsetter bygging av en ny barnehage på Rotnes. KrF mener det er feil av V, H, Ap, MDG, og Sp å låse seg til en løsning. Vi må være fleksible ift plassering og om kommunen eller private skal drive barnehagen. En valgkamp er ingen god saksbehandling for å finne den raskeste og beste løsningen basert på synsing og rykter.

Vi tror og håper at det er mulig å etablere en barnehage på tomten som er godkjent av fylkesmannen mellom Rotnes Skole og Rotneshagen. Vei-adkomst er dog utfordrende så dette må avklares snarest sammen med grunneier og utbygger av Rotnes Hagen. Tross påstander om at dette vil ta minst 5 år er vi ikke overbevist om at det ikke er mulig. KrF vil derfor kjempe for at det først bygges barnehage ved Rotneshagen inntil det evt er bevist at det ikke er mulig.

Vi vil imidlertid trolig måtte bygge minst to barnehager på Rotnes i løpet av de neste 10 årene for å holde tritt med utviklingen. KrF vil derfor stemme for å fjerne rekkefølgebestemmelsen (om utbygging etter sentrum) på tomten i skogkanten sør-vest for rådhuset. Det er ikke optimalt ift hvor folk bor nå å bygge ut denne barnehagen først, men det er et godt alternativ. En barnehage her vil kun i liten grad berøre dyrket mark, og da ikke kornåkeren på flaten nedenfor skogholtet som noen påstår. Vi må rett og slett sørge for å ha flere alternative tomter regulert.

KrF er en varm tilhenger av familiebarnehager og naturbarnehager. Private krefter har ofte klart å etablere tilbud som det er behov for raskere enn hva kommunen kan klare. Vi ønsker derfor å utfordre idrettslagene, menighetene, NIL-klubben og andre foreninger som har bygg som kan være egnet som baser til å være med i en «barnehage-dugnad». Det finnes mange profesjonelle aktører som svært raskt kan bidra med pedagoger, kvalitetssystemer og kapital for å få nødvendige godkjenninger på plass så sant noen har et bygg de ikke bruker på dagtid som kan egne seg.

Det er ikke viktigst for KrF om de neste barnehagene som bygges er kommunale eller private. Ja, vi ønsker oss gjerne selvsagt ideelle barnehager fremfor kommersielle, men det viktigste nå er å finne raskeste vei til målet. Optimalt sett bør andelen kommunale barnehager økes ettersom den er på kun 25%, men det kan ikke være til hinder for en rask barnehageutbygging. Ifølge siste Kostra-tall bruker Nittedal Kommune 2% mer av budsjettet på barnehager enn sammenlignbare kommuner. De minste barna koster kommunen ca 9’ ekstra pr år – Det mener KrF ikke er et problem men en god investering.