Nittedal kan kalle seg ungdomsbygda

Folketallet i Nittedal har økt moderat det siste året, men ingen av naboene i gamle Oslo og Akershus kan slå Nittedals andel med barn og unge målt i forhold til totalt folketall.