Bare ved at riksvei 4 bygges ut til motorvei blir Nordmarka uberørt i all fremtid

Av