Åtte av ti ansatte i kommunen er kvinner

Fire av seks toppledere i kommunen er menn. Utover det så driftes Nittedal kommune hovedsakelig av kvinner.