Varingens journalist Knut Ingar Hjertaas er på stedet.

– Det er den første gården i Ramstadveien nede ved Aaraas, sier Hjertaas.

Varingens reporter snakket med Simen Thingelstad, en bekjent av huseierne. Det var han som først oppdaget brannen. Vitnet forteller at han kjørte forbi og så at flammene sto en meter til halvannen opp av pipa. Han kjørte av og sa ifra til huseier.

Huseier, Gjert Sundtveten, skal ha reagert raskt og stengt av trekken til pipa, og da skal flammene ha slukket raskt.

Kai Moberg, vaktleder ved Nittedal brannstasjon, forteller at pipa har fått en midlertidig rens, og pipeløpet hvor brannen fant sted skal være ilagt et fyringsforbud.

– Det må en ordentlig feier på plass og foreta en inspeksjon før de eventuelt kan fyre igjen, forteller Moberg til Varingens journalist på stedet.

Hjertaas forteller at det ser ut som at det har gått fint med huset.