Arbeiderpartiet skal være garantisten for nittedalsmodellen

Av