Åpent svar til fungerende ordfører Inge Sollis e-post til kommunestyret den 2. juli

Av