– Vi har invitert blant andre Norsk Sykepleierforening, Fagforbundet, Dølis Venner, Skyttas Venner, de tre pensjonistforeningene, Røde Kors besøkstjeneste og eldrerådet. Her håper vi på innspill om hvordan vil skal være med på å sikre best mulig helsetjenester, ikke minste for de eldre i bygda, sier Andreas Qvale, leder i Nittedal Frp. De frammøtte vil få en enkel servering, og inviteres til å stille spørsmål og komme med synspunkter og erfaringer. Eller bare enkelt sitte og lytte.

Leder hovedutvalget

Partiets gruppeleder, Helge Fossum, har vært leder for hovedutvalget for helse og omsorg i denne perioden, og understreker at Frp ikke kan sitte stille og se på at eldre og pleietrengende ikke får den livskvaliteten de både fortjener og har krav på.

– Det har vært sentralt for oss å få til etablerte tjenestebeskrivelser, basert på en helhetlig strategi for utvikling av tjenestene. Frp bryr seg ikke om planer for planenes skyld, men har fokus på hva som trengs for å få til de beste tjenestene. Altså hva som kreves når det gjelder penger, budsjett og ansatte. Dette innebærer både styring og nytenking, og den jobben er bare så vidt begynt, sier Fossum.

– Frp er opptatt av å gi de som har bygd landet livskvalitet hele livet. Her har vi vært aktive bidragsytere, men vi ser at dette arbeidet blir bare enda viktigere i fremtiden. Derfor har vi fokus på fortsatt å komme med gode forslag. Da trenger vi imidlertid innspill fra alle "som har skoa på", sier Qvale.