– Overvåkingen vår viser at smitten øker. Vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens beredskap, og vi har sørget for å ha nok tilgjengelig vaksine. Det er lenge siden de eldste fikk forrige oppfriskningsdose, derfor er det behov for å vaksinere de mest sårbare innbyggerne våre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

Vaksinering av mange midt i ferien vil imidlertid være krevende for en del kommuner, så ministeren understreker at vaksineringstempoet må tilpasses kommunenes kapasitet. Sykehjemsbeboere og personer over 80 år bør prioriteres først.

Kommunene må også planlegge for å kunne tilby ny oppfriskningsdose til personer fra 65 år og oppover, samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer, fra 1. september.

Staten dekker kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet og kommunene kan benytte apotek eller private aktører til å gjennomføre vaksineringen dersom de finner dette hensiktsmessig.