Takker man ja til å delta, får man analysert en avføringsprøve hvert andre år fram til man fyller 65 år. Prøven tas hjemme og sendes til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde, får man tilbud om en kameraundersøkelse av tarmen, såkalt koloskopi.

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Rundt 4.500 personer får tarmkreft hvert år, og rundt 1.600 dør årlig av sykdommen. Oppdages sykdommen tidlig, kan behandlingen startes raskt. Da vil mer enn 95 prosent overleve denne krefttypen, ifølge Kreftregisteret, som gjennomfører undersøkelsen.

Kvinner og menn i Østfold og Vestre Viken var de første som fikk tilbudet i mai i år. Turen kommer til resten av landet i løpet av neste år. Til sammen gjelder det rundt 70.000 personer.

(©NTB)