Holme (H): – Det virker uforståelig at vi skal nedprioritere gangvei i Ospelia

Gangvei i Ospelia er en gjenganger når det gjelder trafikksikkerhetstiltak i Nittedal. Under formannskapets behandling av planen ble det stilt spørsmål om hvorfor den ikke lenger er prioritert.