Aksel (1) har fått to faste lekevenner. Pappa John jobber for å få inn struktur i hverdagen

For lille Aksel går dagene nesten som normalt selv om barnehagen er stengt.