Ahus øker kapasiteten med 27 sengeplasser etter ombygginger og interne rokader. Blant annet er det åpnet en ny sengepost for kreftpasienter.

­–­ Behovet for sykehusbehandling i vårt opptaksområde er økende som følge av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Med åpningen av en ny sengepost for kreftpasienter og etablering av flere nye sengeplasser styrker vi vår kapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

I begynnelsen av januar åpnet onkologisk avdeling en ny sengepost med plass til tolv senger. Den er et viktig skritt i utviklingen fram mot et helt nytt kreft- og somatikkbygg med egen stråleenhet.

–­ Tettere og mer koordinert samarbeid gir mulighet for økt kvalitet i behandlingen og et mer sammenhengende forløp for kreftpasientene, sier direktør Erik Borge Skei ved medisinsk divisjon ved Ahus.