Å stoppe skvalpekjøringa av Sagfossen kan redde liv

Edelkreps og elvemusling vil ha godt av jevnere vannføring nedstrøms Sagfossen kraftverk, konkluderer en fersk rapport.