I kommunestyrets møte den 26. mars har representant Ida Cathrine Ruud sendt inn en interpellasjon om flagging på kvinnedagen. I den anledning vil jeg fremme et tilleggsforslag som inkluderer at kommunen flagger med regnbueflagget under Pride Week i juni.

Nittedal kommune skal være for alle, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Regnbueflagget er et symbol på akkurat dette; på solidaritet, inkludering og toleranse. Det er nettopp dette Nittedal kommune har forpliktet seg til når vi legger vekt på FNs bærekraftsmål, på likestilling mellom kjønnene og på mindre ulikhet.

I mange av Norges kommuner pryder regnbueflagget flaggstenger, og symboliserer at stedet er trygt for mennesker som identifiserer seg som en del av Pride-bevegelsen. Et regnbueflagg fungerer også som en samtalestarter, der man kan fortelle barn, besteforeldre, venner og helt ukjente hvor utrolig viktig og lang kampen for frihet har vært; men også hvor langt man har igjen.

Fremdeles er det nesten umulig å gå inn på et toalett på Nittedals barneskoler uten å se ‘jævla homo’ skrevet med tusj på veggen

Det blåser en vind gjennom Europa som undergraver den grunnleggende retten til fri kjærlighet, til å elske den som kryper inn i ditt hjerte. For eksempel er det kommuner i Polen som erklærer seg selv «LGBTQ+-frie soner». Nittedal kan ikke stoppe denne vinden alene, men vi kan heise et flagg. Et flagg som symboliserer fri kjærlighet for alle, et flagg som symboliserer at alle typer kjærlighet er like mye verdt!

Likekjønnet ekteskap ble tillatt i Norge i 2009. Det er ikke lenge siden. Fremdeles er det nesten umulig å gå inn på et toalett på Nittedals barneskoler uten å se «jævla homo» skrevet med tusj på veggen. Kampen er ikke over, og den vil ikke være over før alle barneskoleelever i Nittedal med likekjønnede foreldre, eller som går med en usikker følelse i magen, føler seg velkomne, trygge og ivaretatte av vårt lokalsamfunn. Å se regnbueflagget pryde Kulturverket Flammen og rådhusets inngang kan bety alt i verden for dem det gjelder, det kan gi innbyggerne våre mot og styrke til å tørre å satse på kjærligheten. Styrken til å satse på seg selv.

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv», er et sitat som er godt kjent her i landet. Samfunnet i Norge er tuftet på et sterkt fellesskap, og på ideen om at alle er like mye verdt. Grunnleggende rettigheter og kampen for frihet gjelder alle, selv heterofile, og Pride-bevegelsen er et symbol på akkurat dette. Derfor håper jeg at alle som kanskje ikke føler seg like truffet, eller som ikke ser behovet for en slik markering, går inn i seg selv og innser hvor heldige de er som har mulighet til å la være å bekymre seg for trussel og stigma rundt kjærligheten selv.

Jeg håper at et enstemmig kommunestyre på mandag stiller seg bak å heise flagget for likhet, for kjærlighet, for friheten til å velge. Nittedal kan stå som en mangfoldsbauta som kjemper for og erklærer seg tilhengere av kjærlighet; i alle regnbuens farger.

Alle barn, alle voksne og de midt imellom skal føle seg hjemme i Nittedal. Det er vårt felles ansvar.