40 barn har fått tilbud om oppfølging

Med stengte barnehager og skoler tilbringer mange barn og unge mer tid hjemme. Rundt 40 barn har fått tilbud om tilsyn eller samvær med en voksen fra skolen i større eller mindre grad fordi de har hatt behov for det av ulike grunner, opplyser fungerende ordfører Inge Solli.